Simon Lundell Developer simon.lundell@iteam.se +46 76 0075840

Varför jobbar du med teknik?

Jag drivs av utmaningen att ständigt kunna förbättra mig själv och omgivningen med teknik och på så sätt bana väg för nya möjligheter och förbättringar.

Specialistkompetens

JavaScript. Front-end. C#.

Bakgrund

Studerat Systemvetenskap vid Göteborgs Universitet. Utvecklare på KGH Customs Services.

Superkraft

Kan fika i mängder som ännu inte vetenskapligt bekräftats möjligt.