Johanna Månsson Grahn Regional Manager johanna.grahn@iteam.se +46 73 4029112

Varför jobbar du med teknik?

Med teknik löser man problem – stora som små, varje dag. Att skapa hållbara system är en av mina drivkrafter. Trots alla mina år inom branschen lär jag mig något nytt varje dag eftersom de tekniska möjligheterna förändras hela tiden.

Specialistkompetens

ASP.NET, integration, Node.js, SQL, RavenDB (NoSQL), Javascript på klienten.

Bakgrund

Med en KY-utbildning och 5 års systemutveckling inom resebranchen i bagaget, så började jag på Iteam 2009. Det visade sig vara ett mycket lyckosamt byte, eftersom min resa kunde fortsätta med utveckling av engagerande och avancerade system för snabbfotade uppdragsgivare.

Superkraft

Snabb som en vessla.