Anders Bornholm Digital Strategist anders.bornholm@iteam.se +46 70 8624190

Varför jobbar du med teknik?

Teknik har alltid fascinerat mig. När jag var åtta år sa jag att jag skulle bli datatekniker, utan att någonsin ha sett en dator i verkligheten. När jag var 10 år fick jag min första dator och sedan dess var min framtid utstakad. Numera ser jag på teknik som det som driver mänskligheten framåt. Visst finns det teknik som ställer till med både skada och miljöförstöring, men tekniken har inte bara höjt medellivslängden, ökat folkhälsan och gjort vardagen säkrare, den har också avlastat mänskligheten från många farliga och meningslösa arbetsuppgifter och frigjort tiden för kreativitet, utveckling och kommunikation. Jag anser att teknik rätt använd och med rätt vision är det som kommer att lösa både hunger, fattigdom och orättvisor på lite längre sikt.

Specialistkompetens

Konceptutveckling, C#, systemarkitektur, EPiServer, Node.js, AngularJS, single sign-on, integration

Bakgrund

Civilingenjör i datalogi från KTH. Arbetade tidigare på Springtime som konceptutvecklare och projektledare, innan dess på Vindrosen som projektledare och webbutvecklare.

Superkraft

Kan hitta vad som helst på Google.