Ibland behövs förstärkning

Iteam Scale-Up – När ditt team behöver extra kraft

Konsult betyder rådgivare

I dag har nästan ordet konsult börjat betyda resurs. Det tycker vi är fel. En konsult kommer in med specifik kunskap och ska vara med så kort tid som möjligt och tillföra så stort värde som möjligt. Vi satsar mycket på lärande och väljer våra uppdrag med omsorg för att kunna använda ordet konsult med dess rätta betydelse.

Coaching

Våra kompetenser

Vi boostar teamet med kompetens inom era prioriterade områden. Våra konsulter är vana att snabbt onboardas till kundunik arkitektur och agila metoder. Vi blir snabbt en naturlig del av ert team!


Agil coach

Vi hjälper er att bygga högpresterande, välmående och autonoma team och organisationer.

Tech

Vi stärker upp ditt team med backend, frontend, fullstack, dev-ops och arkitekter.

UX

Vi hjälper ert team att sätta användaren i centrum.

Agil coach

Vi hjälper team med effektiva processer och skapar psykologisk trygghet som grund i arbetet mot leverans. Vi coachar i produktägarskap, agilt ledarskap och agila principer, ramverk och metoder. Tillsammans med er bygger vi högpresterande, välmående och autonoma team och organisationer.

Agila principer och metoder

Teamdynamik

Design och facilitering

1-1 coachning

SAFe och agil skalning

Jobb vid datorer

Ett team uppstår inte av en slump

Om du vill bygga digitala produkter på riktigt så behöver du lämna den traditioella projektmodellen med projektledare som designar och utvecklare som gör ut. Bra team uppstår när det finns en långsiktighet, tydliga spelregler, uttalat syfte och trygghet för alla teammedlemmar att få leva ut sin potential.

Tech

Vi hjälper ditt team att bygga lösningar med tekniskt komplicerade backends, responsiva webbtjänster och mobilappar. Höga krav på användarvändlighet, realtidsintegrationer, händelsestyrda dataflöden och höga säkerhetskrav är vanliga i våra projekt. Oavsett om vi är ett autonomt team eller förstärker ett existerande så är agila arbetssätt och en automatiserad utvecklingsprocess med devops alltid närvarande.

Backend

Frontend

Fullstack

Arkitektur

Devops

TRR mobil

Utveckling av digitala tjänster

Vi hjälper TRR ta en proaktiv roll på arbetsmarknaden och svara på behov om kompetensförsörjning genom att digitalisera TRRs hela företagserbjudande.

User Experience (UX)

Vi hjälper ert team att sätta användaren i centrum. Genom att tillämpa olika designmetoder och verktyg leder vi teamet genom alla delar av alla delar av designprocessen. Tillsammans med produktägare, intressenter och utvecklare utreder och analyserar vi användarnas behov och tar fram lösningar som skapar värde för slutanvändarna.

Research och analys

Design och facilitering

Utforska designlösningar

Planera och utföra tester

UI-design

Vi är stolta över våra kunder

Kreativitet kommer inte från krångliga avtal utan från samarbete och förtroende.

Våra enkla priser

Vi vill göra det enkelt att jobba med oss
därför har vi enkla och transparenta prislistor.

Löpande

Fast avtal ( > 3 mån)

15% rabatt

Helt team

SEK

1500

/h

per person

  • Kompetens inom UX, utveckling och teamfacilitering
  • Arbetar med en avgränsad del av er verksamhet
  • Stöd och coachning till dig som beställare
  • 2 eller 4 dagar/vecka
En person med en stor bukett blommor

Hur kan vi hjälpa dig?