Iteam lanserar Competency – en app som inventerar kompetensen hos nyanlända

Stora flyktingströmmar innebär utmaningar för Sverige, men också en osynlig tillgång vad gäller den samlade kompetensen som finns hos nyanlända. Kompetens som den digitala byrån Iteam tillsammans med Refugee Tech vill synliggöra. Nu lanserar de tjänsten Competency – en app som utvecklats för att visualisera och inventera bredden och djupet av kompetens hos nyanlända för företag ute i landet som är i behov av högutbildad personal.

– Ofta resoneras det kring dessa människor som en homogen grupp. Detta stämmer inte – bakgrund, erfarenhet och kompetens varierar kraftigt. Vi vill visa att man med teknik kan möjliggöra andra typer av jobb för nyanlända och för företag att matcha kompetens med efterfrågan, säger Christian Landgren vd Iteam.

Idén till Competency föddes under ett hackaton anordnat av Migrationsverket och Refugee Tech. Utvecklingen påbörjades på plats och har sedan dess vidareutvecklats, framför allt av Iteam. Tjänsten har funnits tillgänglig i drygt en vecka och idag har ett 60-tal nyanlända registrerat sin kompetens. Redan nu ser Iteam att det finns en stor spridning i kompetens och att den statistik som kan hämtas ger stora möjligheter för såväl stora som små företag i Sverige.

– I Sverige finns det till exempel ett skriande behov av ingenjörer, en kompetens som finns hos flera av de nyanlända. Men parterna möts aldrig då myndigheter inte gör någon inventering av kompetensen så tidigt i processen. Med Competency kan vi visa arbetsgivare tillgängliga kvalificerade personer i närområdet redan nu, allt från hantverkare, arkitekter till systemutvecklare, fortsätter Christian Landgren.

Enligt Iteam är den nuvarande luckan i systemen symptomatisk för den blinda fläck som digitaliseringen utgör för det offentliga Sverige. Myndigheter som rör sig långsamt kan inte hantera stora omställningar och vi rör oss i en tid med många stora omställningar.

– När Stefan Löfven i partiledardebatten vill exemplifiera hur vi kan tackla dagens utmaningar och digitalisera Sverige, ger han som förslag att “låta nyanlända scanna papper på myndigheterna”. Det är att försöka lösa gårdagens utmaningar med 90-talets teknik. Sverige var en ledande IT-nation men har halkat efter enligt the Digital Economy och Society Index. Det här är ett spännande exempel på nya sätt att utveckla våra digitala tjänster inom myndigheterna. Om vi ökar samarbetet mellan myndigheter och privata initiativ kanske vi kan vända trenden och åter bli ledande, avslutar han.

För mer information kontakta:

Maria Hazard - Presskontakt Iteam, maria@obeypr.se 070-355 90 70

Christian Landgren - CEO Iteam, christian.landgren@iteam.se 070-775 58 31