MedarbetareKristina Herngren

Varför arbetar du med teknik?

För att lära mig mer om teknikens roll som drivande kraft i samhällsutvecklingen. Ingen vet vart vi är på väg. Tekniken i kombination med våra värderingar och att kunna leda sig själv, lära om och lära nytt för att på så sätt navigera i förändring är vad jag drivs av. Jag vill omge mig med människor som kan saker jag inte kan. Det finns så många bra människor på Iteam. Jag sympatiserar helt med våra värderingar att vi vill göra något bra för samhälle och näringsliv, skapa värde, må bra och ha kul medan vi jobbar.

Bakgrund

Min bakgrund är inom privat företagande som ledare, affärsutvecklare och konsult och i den ideella världen med hållbarhetsfrågor. Inom digital transformation har jag arbetat med strategi, planering/analys samt ledarskap. Jag låter alltid frågor som hur vi kan matcha människors verkliga behov och beteenden med tekniska lösningar leda mig framåt.

Specialistkompetens

Ledarskap och kultur, företagsutveckling, design och handledning av lärande och innovationsprocesser.

Iteam Stockholm
  • Östermalmsgatan 26A
  • 114 26 Stockholm
Iteam Göteborg
  • Kungsportsavenyen 21
  • 411 36 Göteborg