Experimentell utveckling med exponentiell teknik.

Iteam X - när du inte vet vad som är möjligt

2012

Började vi med NodeJS

2013

Började vi med AI/ML

2016

Första AI-modellen i produktion

Våra X team utgår från en hypotes. Den försöker vi därefter att motbevisa med hjälp av olika experiment.

Blockkedjor

Applicerad AI

Data pipelines

Krypteringslösningar

Digitala tvillingar

Machine Learning

Drönarteknik

VR/AR

Datavisualisering

Predictive Movement

Hållbarhet med AI

I projektet Predictive Movement utgår vi från hypotesen att det bör gå att optimera energiåtgången i vägnätet genom att använda sig av AI och en blockkedja.

Leapfrog as a service

Du vill gå om dina konkurrenter med ny teknik. När man ska jobba inom okända områden finns det sällan en plan eller färdiga processer att följa. Därför satsar vi på att skapa team som vågar utforska. Du får löpande se resultat och kan styra riktningen.

Purpose

Drivkraften i våra X team är alltid ett högre syfte.

Mastery

Vi bygger rätt från början. Vi använder rätt verktyg.

Autonomy

Vi strävar efter att teamet ska kunna ta helt egna beslut.

Luleå Tekniska Universitet logotype

"Ni vet hur man sitter och har vilda idéer om lösningar på problem, men så börjar hindren torna upp sig. På Iteam använder de sig av de där hindren i sina lösningar, ju fler hinder ju bättre lösning. Otroligt kreativt att jobba med Iteam"

Johanna Lindberg

Johanna Lindberg

Forskare på LTU

Boka gratis rådgivningsmöte