Trygghetsrådet

TRR och Iteam lanserar Sveriges vassaste rekryteringsverktyg

Utmaning & bakgrund

Uppdragets mål är att hjälpa fler uppsagda inom PTK och LO-förbunden till fler jobb – snabbare och enklare. Projektet har varit en satsning mellan Trygghetsrådet och dotterbolaget Startkraft. Utmaningen är att matcha ihop den rikstäckande arbetskraftefterfrågan och arbetskraft på ett snabbt, korrekt och inspirerande sätt.

Tillsammans med Iteam har vi lyckats tänka nytt och utmana. Verksamhetsstödet för TRR Rekrytering har helt och hållet utgått från våra kunders behov. Projektet går långt utöver systemutveckling – det har verkligen handlat om verksamhetsutveckling – och Iteam har visat att man brinner för att hjälpa organisationer och företag att utvecklas och växa.

Erik Wickbom, Projektledare, Utvecklingsavdelningen Trygghetsrådet TRR

Lösningen & tekniken

Projektet har resulterat i två nya webbgränssnitt – ett för medarbetarna inom TRR Rekrytering och ett för kunder. Båda gränsnitten har självklart fått en responsiv design, vilket gör att medarbetare och kunder sömlöst kan röra sig mellan sina stationära datorer, mobiltelefoner och läsplattor. Båda nya gränssnitten använder sig av AngularJS vilket lett till god struktur, avlastning av servern och att det har varit enklare att skriva kod som går att underhålla och kontinuerligt förbättra. Centralt i projektet finns ett väl utvecklat SOAP API och REST API för hanteringet av central information – så som jobbprofiler, kunddata, kandidatdata, CV:n, matchningsparametrar och meddelandehantering. För backendlösningen har vi använt .NET4 och kvalitetsstyrt med hjälp av automatiserade tester.

Resultatet

Det nya verksamhetsstödet för TRR Rekrytering innebär kortare handläggningstider – från framtagning av kompetensprofil för tjänsten som skall tillsättas – till att rätt kandidater enkelt kan söka rätt jobb. Verktyget ökar också den interna effektiviteten och flexibiliteten ytterligare. Storstadsområden – som Stockholm, Göteborg och Malmö – är ett skräddarsytt state-of-the-art verksamhetsstöd en viktig nyckel till framgång för att TRR Rekrytering och dess kunder ska klara av svängningar mellan hög- och lågkonjunktur.

Mer om TRR

TRR grundades 1974 och omsätter cirka 1 miljard kronor per år. Grunden för verksamheten är det så kallade Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK (Förhandlings- och Samverkansrådet PTK). Det innebär att det är arbetsgivar- och arbetstagarförbund som är TRRs uppdragsgivare. TRRs uppdrag är att skapa framgångsrika förändringsprocesser för de anslutna företagen och deras medarbetare. Målet är att stötta medarbetare, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller riskerar att bli det, på deras väg mot ett nytt jobb. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. TRR har cirka 230 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm.

För mer information kontakta Hans Rollman