TRR

Utveckling av digitala tjänster

Vi rustar en av Sveriges omställningsaktörer för framtiden

Stöd i förändring

Vi hjälper TRR att ta en proaktiv roll på arbetsmarknaden och svara på kundernas behov om kompetensförsörjning. Detta kommer på sikt att resultera i en plattform där TRRs kundföretag kan ta del av hela TRRs erbjuande digitalt. Syftet är att detta både ska höja servicenivån och frigöra tid för TRRs medarbetare för att prioritera personliga möten istället för administration. De första stegen i denna resa är tjänster för att hitta nya rekryteringar utifrån unika kravprofiler samt stöd och rådgivning vid omställning.

Tydliga mål och snabbrörlighet

Vårt arbete med utvecklingen genomsyras av ett hypotesdrivet arbetssätt där vi vägleds av användarnas behov. Vi identifierar målgruppernas behov genom intervjustudier, definierar effektmål och prioriterar de viktigaste behoven. Genom att arbeta målstyrt synliggörs hela kedjan, från de effekter vi vill uppnå till hur vi konkret tillgodoser behoven.

Utvecklingen av funktionalitet har sedan skett i korta cykler. Vi har använt oss av metoden designsprint där vi tillsammans utforskat och utvärderat olika lösningar. Vi har iterativt definierat och testat hypoteser mot verkliga användare.

TRR dator

En ny arbetsmarknad

Tiden då anställda belönas med en guldklocka efter år av trogen tjänst är förbi. Samhället rör sig ständigt och ställer högre krav på företagens förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. Ny teknik och digitala system automatiserar rutinarbeten.

Vad kommer digitalisering, gig-ekonomi och automatisering få för konsekvenser för HR-avdelningarna? Och hur kommer jobbmatchning se ut i en värld som är helt digitaliserad? TRR står inför nya utmaningar. Den svenska omställningsmodellen behöver anpassas och företag efterfrågar större proaktivitet.

Jonas Kowalski
Produktägare

Iteam har varit en självklar stöttepelare i projektet, och i ett arbetssätt som gör oss mer användarcentrerade. Som rådgivande konsulter kan jag lita på att de alltid tänker på projektets bästa före allt annat.

Om TRR

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. De öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. De hjälper även arbetsgivare som kompetensväxlar på grund av arbetsbrist. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar.

Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. TRR ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Läs mer på trr.se.

Digitala kvitton printscreen

Skatteverket

Sättet som digitala kvitton produceras och hanteras på idag underlättar för bedrägerier och försvårar skattekontroll. Kan man skapa ett digitalt fingeravtryck för varje kvitto utan att samtidigt samla på sig för mycket data om människors beteenden?

Barn i ett klassrum

Skellefteå ansiktsigenkänning

Kan man använda ansiktsigenkänning för att registrera närvaro i en skola? Vi hjälpte Skellefteå att försöka hitta en teknisk lösning som skyddade integriteten.

Logotype för Stella App

Stella - Tjejjouren Väst

Mobilapp ger unga tjejer stöd dygnet runt

Bostäder

Matcha kontraktet

Tryggare boendemiljö med automatisk spårning av olaglig andrahandsuthyrning

Kartvy som visar simulerade transporter och statistik om utsläpp och leveranstider i Arvidsjaurs kommun

Predictive Movement

Dagens transporter är ineffektiva, vi startade ett forskningsprojekt för att effektivisera dem med AI och samarbete.

Vimla

Vimla

Digital plattform som strategisk framtidssatsning

TRR mobil

TRR

Vi hjälper TRR att ta en proaktiv roll på arbetsmarknaden och svara på kundernas behov om kompetensförsörjning. Detta kommer på sikt att resultera i en plattform där TRRs kundföretag kan ta del av hela TRRs erbjudande digitalt.

Nyfiken på vad vi kan göra tillsammans?