Stella - Tjejjouren Väst

Mobilapp ger unga tjejer stöd dygnet runt

Om Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en ideell förening som arbetar för att stärka tjejers rättigheter och motarbeta den ökande psykiska ohälsan bland unga tjejer. Man arbetar med nätbaserat stöd i form chat och mail, men har identifierat att man skulle kunna nå fler unga tjejer och erbjuda stöd i fler former genom en egen mobilapp. Därför vände sig Tjejjouren Väst till Iteam för att ta fram den nya appen Stella.

Hjälp nu

Som ideell förening hade man förstås en begränsad budget, och därför var också teamet från Iteam litet. För att kunna skapa mesta möjliga värde arbetade vi utifrån att ta fram en MLP - “Minimum Loveable Product”. Vårt största fokus var att allt vi gjorde skulle vara värdefullt för användarna. Det var av yttersta vikt att kunna släppa tjänsten så snart som möjligt, eftersom behovet är stort och hjälpen inte kan vänta.

Ett stöd när jouren är stängd

Resultatet är appen Stella, som kan erbjuda stöd även då chatten inte är öppen. Med hjälp av appen kan tjejer få hjälp dygnet runt. I appen finns information, stöd och hjälp kring ämnen som kan vara svåra att prata om. Där kan de läsa om var de kan vända sig om någon gör dem illa, om de mår dåligt eller om de behöver annat stöd.

I appen kan användarna föra dagbok och direkt använda chatten under Tjejjouren Västs öppettider. Det finns övningar som syftar till att öka känslan av trygghet, till exempel om man har svårt att sova, känner oro eller panik.

Fokus på värde

Den största utmaningen i projektet var att kunna göra mesta möjliga med begränsade medel. Vi följde en agil arbetsprocess där man fokuserar på att hela tiden fokusera på en funktion i taget och alltid slutföra något som är värdefullt för användarna. När det som i detta projekt finns en stor osäkerhet i hur långt man kommer hinna på en begränsad tid garanterar detta arbetssätt att man säkerställer att all tid leder till ett ökat värde.

Stella - Tjejjouren Väst

Mobilapp ger unga tjejer stöd dygnet runt

TRR

Vi rustar Sveriges bästa omställningsaktör för framtiden

Matcha kontraktet

Tryggare boendemiljö med automatisk spårning av olaglig andrahandsuthyrning

Skellefteå ansiktsigenkänning

Kan man använda ansiktsigenkänning för att registrera närvaro i en skola? Vi hjälpte Skellefteå att försöka hitta en teknisk lösning som skyddade integriteten.

Skatteverket

Sättet som digitala kvitton produceras och hanteras på idag underlättar för bedrägerier och försvårar skattekontroll. Kan man skapa ett digitalt fingeravtryck för varje kvitto utan att samtidigt samla på sig för mycket data om människors beteenden?

Vimla

Digital plattform som strategisk framtidssatsning

Nyfiken på vad vi kan göra tillsammans?