Skatteverket

Säkra kvitton genom kryptoteknik

Kvittohantering i en digital värld

I takt med den framskridande digitaliseringen av samhället efterfrågas digitala kvitton i allt högre grad, av både konsumenter och företag. Att registrera och spara fysiska kvitton är resurskrävande och dåligt anpassat till moderna arbetsplatser där många helt eller delvis arbetar på distans. Sättet som digitala kvitton produceras och hanteras på idag underlättar för bedrägerier och försvårar skattekontroll. Kvitton kan enkelt kopieras och ett kvitto kan till exempel användas för att göra avdrag och få tillbaka moms i flera företag. Momsbedrägerier är ett omfattande problem som enbart inom EU uppskattas uppgå till 300-800 miljarder SEK per år.

Skatteverket och Kairos Future gav därför Iteam i uppdrag att utforska tekniska lösningar för att möjliggöra en säker hantering med en ny typ av digitala kvitton.

Ökad säkerhet med bibehållen integritet

Vår lösning innebär att digitala kvitton omvandlas till hashvärden, vilket är oigenkännliga textsträngar som blir unika för varje kvitto. Genom att dessa hashvärden signeras digitalt med stark kryptering kan kvittonas legitimitet sedan garanterat verifieras. Det digitala kvittot hos den som gjort köpet. Eftersom ett hashningen inte kan reversas, d.v.s. kvittots innehåll kan inte fås fram utifrån hashvärdet, gör detta att den enskilde individens integritet bevaras och att säljarnas försäljningsdata inte läcker ut. Samtidigt kan kontrollerande myndigheter utföra kontroller för att säkerställa att ett kvitto är äkta, att transaktionen har ägt rum och att inte samma digitala kvitto har använts flera gånger. Detta självreglerande system möjliggör även automatkontering vilket underlättar kvittohantering för affärer, slutkunder och redovisningsaktörer.

Under projektet tog vi fram en prototyp som demonstrerar ett komplett flöde från att ett kvitto registreras i en butik till att det attesteras i ett företags ekonomisystem.

Utforskande och iterativt arbetssätt

Vår prototyp bygger i huvudsak på tre hypoteser:

  • Vi kan avskaffa behovet av arkivering av fysiska kvitton.
  • Kryptoteknik kan hjälpa oss minska momsbedrägerier.
  • Genom att skapa förutsättningar för integrationer med ekonomisystem kan vi möjliggöra automatkontering och minska manuell administration.


Vi har utifrån dessa hypoteser utforskat möjliga tekniska lösningar för att skapa digitala kvitton och vilka avvägningar som finns genom att bygga en prototyp. Det utforskande arbetssättet har bidragit till att identifiera och hantera tekniska hinder löpande under projektets gång. All kod som skapats under projektet är open source och tillgänglig på Github. Genom att vara transparenta hoppas vi på att inspirera samt ge andra möjligheten att lära av och bygga vidare på det vi gjort.

Stella - Tjejjouren Väst

Mobilapp ger unga tjejer stöd dygnet runt

TRR

Vi rustar Sveriges bästa omställningsaktör för framtiden

Matcha kontraktet

Tryggare boendemiljö med automatisk spårning av olaglig andrahandsuthyrning

Skellefteå ansiktsigenkänning

Kan man använda ansiktsigenkänning för att registrera närvaro i en skola? Vi hjälpte Skellefteå att försöka hitta en teknisk lösning som skyddade integriteten.

Skatteverket

Sättet som digitala kvitton produceras och hanteras på idag underlättar för bedrägerier och försvårar skattekontroll. Kan man skapa ett digitalt fingeravtryck för varje kvitto utan att samtidigt samla på sig för mycket data om människors beteenden?

Vimla

Digital plattform som strategisk framtidssatsning

Nyfiken på vad vi kan göra tillsammans?