Logo
DevOps
NoEstimates
Microservices
Culture
CaseSEB

Resultat

Iteam har samarbetat med ett av SEB:s team bakom deras internetbank och har lett förändringsarbetet kring hur de arbetar med devops och systemutveckling.

Vi har introducerat verktyg som Docker Enterprise och OpenShift, för att möjliggöra byggandet av mikrotjänster. Vi har stöttat SEB i arbetet med att bryta ut den nuvarande internetbanken till mikrotjänster som byggs med nyare teknik och som kan utvecklas oberoende av andra delar. SEB har börjat arbeta agilt och se hela kedjan från prioritering till leverans som en sammanhängande process.

Iteam har hjälpt SEB att börja arbeta mer med automatisk testning, dels enligt BDD där produktägare och utvecklare tillsammans definierar tester på hög nivå. Och dels på teknisk nivå där automatiska enhets- och integrationstester körs i samband med att kod byggs och rullas ut i olika miljöer.

Vi har arbetat med kulturfrågor kring systemutveckling och arbete med UX, support, samt hjälpt till att få med automatiserade tester som en del av arbetsflödet, för att säkerställa att allting fungerar som det ska. Tack vare detta har utvecklingsorganisationen kunnat börja arbeta mer agilt, där små uppdateringar sker kontinuerligt. Vi har introducerat parprogrammering, haft workshops och fokusveckor som syftat till att hjälpa SEB:s utvecklare att komma över svåra tekniska hinder och att bryta upp stora uppgifter i mindre delar för att kunna arbeta mer fokuserat.

Verka utan att synas

Vårt uppdrag på SEB har varit att leda ett förändringsarbete för att SEB ska kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder.

Förändringsarbetet sker inifrån och ut. Vi sitter sida vid sida med deras utvecklare och filar på framtida tekniker och lösningar, samtidigt som vi talar strategi och kultur med utvecklare, arkitekter och ledare runt om i organisationen.

Utmaning

Det pågående teknikskiftet omformar alla företag, förändrar hela eller delar av befintliga affärsmodeller, samt sänker kostnader och skapar möjligheter för SEB att ta tillvara på de möjligheter som digitalisering innebär.

Digitaliseringen skapar nya kundbeteenden och nya affärsmodeller. Den förändrar hela samhället i stort och inte minst den finansiella sektorn påverkas. Omvandlingen ställer krav på snabbare utveckling, förenklade processer och ökad automatisering och effektiviseringar. Även nya flexibla och lättrörliga företag som saknar tung infrastruktur gör sitt intåg på de finansiella marknaderna. Detta skapar inte bara potentiella nya partnerskap, det ställer allt högre krav på SEB:s infrastruktur.

Om SEB

Sedan starten för nära 160 år sedan har SEB verkat i företagsamhetens tjänst. De drivs av viljan att skapa värde för kunderna genom att bygga vidare arvet av entreprenörskap, internationell utblick och långsiktigt perspektiv. SEB är en av Sveriges största banker och har ca 4 miljoner privatkunder och 3400 företagskunder.

SEB vet hur viktigt det är att ha ett långsiktigt perspektiv i allt de gör. Detta långsiktiga perspektiv är ännu viktigare i och med att omvärlden blir alltmer komplex, och därmed även företagsklimatet.

Tekniker vi använt

Docker
OpenShift
Angular
.NET Core
Jasmine
Protractor
Elasticsearch
Iteam Stockholm
  • Östermalmsgatan 26A
  • 114 26 Stockholm
Iteam Göteborg
  • Kungsportsavenyen 21
  • 411 36 Göteborg