Hoppa till innehåll
Sveriges Allmännytta

Matcha Kontraktet

Tryggare boendemiljö med automatisk spårning av olaglig andrahandsuthyrning

Bostäder

Sveriges Allmännyttas digitaliseringsinitiativ

Sveriges Allmännytta samlar Sveriges 300 kommunala bostadsbolag. Cirka 100 av dessa deltar i Digitaliseringsinitiativet som är en gemensam satsning för att förstärka och accelerera medlemsbolagens digitalisering. En stor utmaning i bolagens digitalisering är de omfattande inlåsningseffekterna i branschen. Sveriges Allmännyttan har därför varit drivande i utvecklingen av en branschgemensam öppen API-standard, fastAPI. FastAPI ska möjliggöra utbyte av information mellan system oavsett leverantör, vilket möjliggör integrationer mellan system och nya tjänster.

För att öka förståelsen för och därigenom användningen av fastAPI och locka till sig fler tredjepartsutvecklare gav Sveriges Allmännytta Iteam i uppdrag att göra en nulägesanalys av fastAPI, och att skapa en tillämpning baserad på fastAPI åt ett av de medlemsbolag som deltar i Digitaliseringsinitiativet.

Utvärdering och användning av fastAPI

En viktig del av analysen av fastAPI handlade om developer experience, DX. Under processen att både lära sig fastAPI och bedöma enkelheten i att använda de identifierade vi ett antal trösklar som kommer kunna åtgärdas för att skapa en kortare startsträcka och snabbare förståelse hos utvecklare som ska börja utveckla tillämpningar.

Utmaningen i uppdragets andra halva var att skapa en värdefull tillämpning för ett medlemsföretag. Detta i syfte att i förlängningen öka intresset för att beställa, kravställa och använda fastAPI hos medlemsbolagen. I uppdraget utgick vi från en version av fastAPI med läsmöjligheter bara till de mest grundläggande affärsentiteterna, som kontrakt, hyresgäster och lägenheter. Många av de tillämpningsidéer som finns hos medlemsbolagen handlar t.ex. om felanmälan och ärenden, vilket finns i senare versioner av fastAPI. Genom att visa på nyttoeffekter redan med grundläggande funktionalitet och möjlighet att kombinera information från olika system ökar intresset hos både bostadsbolag och systemleverantörer att vidareutveckla API:et.

Matcha kontraktet

Tillsammans med medlemsbolaget Vätterhem hittade Digitaliseringsinitiativet och Iteam en verkligt värdeskapande tillämpning i form av automatisk spårning av otillåten andrahandsuthyrning. Förutom att så många som 50 000 hyresgäster inte får tillgång till en hyresrätt som de borde i enlighet med kötid o.s.v. medför otillåten andrahandsuthyrning en rad andra problem form av ökad otrygghet för grannarna, ofta oskäliga andrahandshyror (vilket är olagligt sen oktober 2019) och tydliga kopplingar till annan brottslighet som bidragsbrott.

matcha kontraktet
kod

Iteam tog fram en första version till en tjänst för förenklad användning av fastAPI, som både omtolkar dataformatet till ett mer lättanvänt format och ger större hjälp med färdigpaketerade anrop med vanliga sätt att filtrera och koppla ihop olika informationsobjekt. Baserat på den nya tjänsten byggdes sen i samarbete med Vätterhem en tjänst som automatiskt jämför adresserna i hyreskontrakten med hyresgästernas folkbokföringsadress. Adresser som inte överensstämmer skickas för granskning till en mänsklig användare, som kontrollerar om det finns giltiga skäl till skillnaden, eller om ärendet ska utredas grundligare. Den här jämförelsen av adresser görs redan, men manuellt genom uppslag och dokumentation i excelark.

Den största framgången är helt klart att vi har lyckats digitalisera en manuell process. Det kanske ser ut som en enkel sak att matcha ihop två källor, men från ett utgångsläge där man använder papper och penna och excel så är det en stor förbättring.

Erika Strandberg, projektledare Sveriges Allmännytta

Nytta för många medlemsbolag

Utifrån den Minimum Viable Product som togs fram i en agil arbetsprocess, finns många idéer till vidareutveckling. Eftersom tjänsten är webbaserad och bygger på fastAPI kan den med minimal insats också installeras och tas i bruk hos andra medlemsbolag. En viktig pusselbit i projektet var också att paketera tjänsten i form av en Docker-stack som kan installeras på valfri server som kör Docker, för att göra både drift och återanvändbarhet så stor som möjligt.

Du kan läsa mer om projektet hos Allmännyttas Utvecklingsportal.

Utvalda case

  • Skatteverket

    Digitala kvitton printscreen

    Idag möjliggör digitala kvitton bedrägeri och försvårar skattekontroll. Kan vi skapa digitala fingeravtryck för kvitton utan att samla data om folk.

  • Skellefteå ansiktsigenkänning

    Barn i ett klassrum

    Kan man använda ansiktsigenkänning för att registrera närvaro i en skola? Vi hjälpte Skellefteå att hitta en teknisk lösning som skyddar integriteten.

  • Stella - Tjejjouren Väst

    Logotype för Stella App

    Mobilapp ger unga tjejer stöd dygnet runt.

  • Matcha kontraktet

    Bostäder

    Tryggare boendemiljö med automatisk spårning av olaglig andrahandsuthyrning.

  • Unique Logistics Solutions

    Person som lastar lådor vid en lastbil

    YSDS skeppar världens mest värdefulla varor inom konst, farma samt övriga branscher där inget får gå fel i logistik-kedjan

  • Klimatkollen.se

    konst

    Siten visar hur det går för kommunerna att minska koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalet för att sätta klimatet högst upp på agendan inför valet.

  • Predictive Movement

    Kartvy som visar simulerade transporter och statistik om utsläpp och leveranstider i Arvidsjaurs kommun

    Dagens transporter är ineffektiva, vi startade ett forskningsprojekt för att effektivisera dem med AI och samarbete.

  • Vimla

    Vimla

    Digital plattform som strategisk framtidssatsning.

  • TRR

    TRR mobil

    Vi hjälper TRR ta en proaktiv roll på arbetsmarknaden och svara på behov om kompetensförsörjning genom att digitalisera TRRs hela företagserbjudande.

Nyfiken på vad vi kan göra tillsammans?