Hoppa till innehåll

Riktig innovation kräver team flow

2021-10-22

mobprogrammering, team flow, Iteam

Ni som har hållit på med lagsport vet vad jag menar. Känslan när hela laget är som ett. inga ord behövs, alla vet vad de ska göra och samarbetet bara flyter på. Efter matchen vet ni knappt vem som gjorde vad, allt ni vet är att ni vann. Vi pratar om “Team flow” (förlåt men det går inte att översätta, “lagflöde” låter bara konstigt).

Neurovetenskapliga bevis

Team flow är också något som går att uppnå i utvecklingsteam. Det händer när teamet till exempel mobprogrammerar ihop, dvs en sitter framför tangentbordet och de andra sitter bredvid och säger vad personen ska göra. Alla hjärnor blir helt plötsligt en gemensam och ni tappar bort både tid och rum. Andra exempel är när teamet löser en kritisk bugg, jobbar mot en tajt deadline osv. Utifrån beskrivs det ofta som att “allt går så lätt” och “saker bara händer”.

Nu har det första neurovetenskapliga bevisen på team flow som ett unikt tillstånd i hjärnan kommit. Så spännande! Ett forskningsteam lett av Professor Mohammad Shehata på Toyohashi tekniska universitet upptäckte ökade beta- och gammahjärnvågor i den mellersta temporala cortexen, en typ av hjärnaktivitet som kan kopplas till informationsbehandling. Det visade sig även att försökspersonerna hade en mer synkroniserad hjärnaktivitet under team flow jämfört med vanligt lagarbete.

Psykosocial trygghet

Så hur kan vi stötta ett team mot team flow? Vi agila coacher jobbar mycket med psykosocial trygghet. Alla i teamet ska kunna känna sig trygga att uttrycka sig, visa vilka de är och säga vad de tycker. Då behöver teammedlemmarna lära känna varandra och förstå varandras behov. Därför börjar vi ofta våra projekt med en teamuppstart, eller en workshop som mynnar ut i ett team agreement - något som sätter ramarna för hur vi ska jobba ihop och vart vi ska. Med jämna mellanrum återvänder vi till vårt team agreement för att påminna oss, förändra det och lägga till fler aspekter. Under projektets gång byggs teamuppstarten ut med nya workshops och vi lär känna fler delar av varandra och om oss som team.

Kollektiv intelligens

För att främja den kollektiva intelligensen, dvs se till att allas hjärnor används och inte bara de som tillhör de högljudda, extroverta eller officiella eller inofficiella ledare använder vi olika former av miniworkshops istället för ostrukturerade diskussioner. Det möjliggör för tänkarna att få tid att tänka innan de pratar, ökar effektiviteten i beslutsfattandet och ser till att alla kommer till tals.

Tid för magi

Det tredje vi gör, och kanske är det det viktigaste. Det är att skapa tid för team flow att liksom hända. Att hjälpa ovana produktägare att förstå att mobprogrammering inte är tidsslöseri, att det inte är bättre att varje teammedlem jobbar på sin uppgift utan att det faktiskt är effektivare att jobba tillsammans och att lösningen till och med kommer bli bättre om fler få slå sina kloka huvuden ihop. För när vi, likt ett hockeylag, blir som ett med varandra, vi blir en hjärna och en kropp, det är först då vi blir ett högpresterande vinnarlag. Först då vi kan leverera riktig innovation.

Mer om forskningen kring team flow.