Tre snabba om #jobtech med Christian Landgren

2021-03-10

Tre snabba om #jobtech med Christian Landgren

Tre snabba med Christian Landgren, initiativtagare till den Öppna Skolplattformen och VD för digitaliseringsbyrån Iteam, om betydelsen av #öppendata och #öppenkällkod för arbetsmarknaden.

Hur kan öppen källkod lösa samhällsutmaningar?

"Samhället byggs av oss alla. Öppen källkod är inte bara en kostnadsfråga utan en demokratisk fråga. Ju fler som KAN vara involverade desto bättre blir det. Dessutom kan man ofta lösa mer komplexa utmaningar och resultatet blir oftast bättre när fler är involverade."

Vilka möjligheter skulle mer tillgänglig data tillföra inom arbetsmarknadsområdet?

"Data är verkligen den centrala resursen i en välfungerande arbetsmarknad. Ju mer den är inlåst desto trögare blir matchningen, och tvärtom - ju mer lättillgänglig och kvalitativ datan är desto bättre och snabbare kommer rätt person ha rätt jobb. Förutsättning för Sveriges konkurrenskraft."

Varför är du själv intresserad av frågan kring öppen data?

"Jag skulle vilja att vi breddar vår förståelse för öppen data, det har länge inneburit tråkig statisk data. När vi kan dela vår känsliga data på ett säkert sätt ökar värdet och intresset för den öppna datan. Det här var något vi utforskade i projektet Egendata tillsammans med Arbetsförmedlingen. Något jag hoppas kan fortsätta tas till nästa steg snart."

2021-08-25

Hållbar digitalisering attraherar både kompetens och kunder

Hållbarhet och digital innovation sitter lika naturligt ihop som Batman och Robin

2021-06-18

Hur kan bostadspriserna förändras efter pandemin?

Location, location, location. Vad har Strindbergs hiss med huspriser att göra?

2021-06-16

Vad är ett API?

De flesta vet vad BNP är men få vet vad ett API är. Båda är komplicerade frågor som hjälper att känna till om man ska förstå hur samhället utvecklas.

2021-06-10

Vad är öppen källkod och varför ska du bry dig?

Öppen källkod är mycket mer än bara gratis programvara. Det är en filosofi som rimmar väl med demokratins värderingar.

2021-06-09

Vi sa upp vårt kontor i pandemin. Dags att tänka nytt

Vi kombinerar det bästa från hemarbetet med en ny form av lokal

2021-06-03

Logistikpodden om Predictive Movement

Hur kommer framtidens transportsystem fungera? Kan AI hjälpa miljön?

2021-05-18

Predictive Movement testas i Pajala

Predictive Movement är en samverkansplattform för att optimera transportsystemet. Denna veckan testar vi i Pajala.

2021-05-10

Jämställdhet på Iteam

2021 är Iteam ett techbolag med lika många kvinnor som män. Det tål att uppmärksammas!

2021-03-10

Tre snabba om #jobtech med Christian Landgren

Hur påverkar öppen källkod och öppen data arbetsmarknaden framöver?

2020-10-01

DX - upplevelsen som inte får glömmas

Developer Experience - hur skapar man lösningar som utvecklare ❤️ älskar?

2020-09-03

Drönare för medicinleveranser

Hur skulle samhället förändras om vi kunde få drönarleveranser till varje stuga?