Petronella Johansson

UX Designer (parental leave)

Info

Varför jobbar du med teknik?

Att undersöka, rita, bygga och testa sig fram till olika lösningar är något jag alltid sysslat med, ofta med fokus på både form och funktion. och det är fortfarande kärnan i mitt teknikintresse. För mig är teknik ett verktyg för att lösa alla möjliga typer av problem och att få jobba med hela processen, från problem till lösning är det jag gillar mest!

Bakgrund

Civilingenjörsutbildning i Teknisk design, med stort fokus på designprocessen, research och konceptutveckling. Där väcktes mitt intresse för användarcentrerad design och digitala upplevelser och lösningar. Sen dess har jag arbetat som UX-designer inom bland annat fordon och hotellbranschen med allt från tjänste- till UI-design.

Specialistkompetens

Mina styrkor ligger i att stanna upp och lyfta blicken. Varför gör vi det här och vad är det vi försöker lösa? Jag vill förstå helhetsbilden kring användarens behov och problem så att vi ser till att lösa rätt sak och har en tydlig riktning.