Maria Sölscher

Head of Sales

Info

Varför jobbar du med teknik?

Jag kommer senast från reklam- och webbyråbranschen där jag arbetat som projektledare med strategi, koncept och design och har alltid varit nyfiken på tekniken, det viktiga fundametet bakom. Vid 15-års ålder var Ada Byron Lovelace (världens första kvinnliga programmerare) min största idol och jag höll i datorutbildningar för mina klasskamrater. Avancerade tekniska lösningar är som magi.

Bakgrund

Utbildad Operativ Projekt–/produktionsledare från Berghs School of Communications. Arbetat som projektledare, produktionsledare samt webbredaktör i webb- och reklambyråbranchen. Tidigare erfarenheter av eventproduktion och försäljning.

Specialistkompetens

Planering, kommunikation, vända problem till spännande utmaningar, entusiasmering och relationer.