Anna Lööf Möller

Head of UX Design

Info

Varför jobbar du med teknik?

Jag är ärligt talat mer intresserad av människor och estetik än av teknik. Men genom att kombinera dessa delar kan vi tillsammans skapa fantastiska, funktionella och – när de väl finns på plats – självklara lösningar som hjälper människor i deras dagliga liv. Och det är väldigt fint!

Bakgrund

Jag är utbildad industridesigner och har arbetat inom många olika branscher och med vitt skilda produkter. Jag har bland annat designat gränssnitt för stenkrossar, merchandisekollektioner, med syfte att stärka varumärken, samt digitala tjänster för ökade insikter inom diabetesvården.

Specialistkompetens

Oavsett vilket projekt jag arbetar inom har jag ett utpräglat användarfokus som gör att jag tillsammans med teamet hittar vägen framåt. 
Att säkerställa hög användbarhet i kombination med stark varumärkesidentitet är något som jag värnar om lite extra.