Anders Norrback Bornholm

Backend Engineer & Architect

Info

Varför jobbar du med teknik?

Teknik har alltid fascinerat mig. När jag var åtta år sa jag att jag skulle bli datatekniker, utan att någonsin ha sett en dator i verkligheten. När jag var 10 år fick jag min första dator och sedan dess var min framtid utstakad. Numera ser jag på teknik som det som driver mänskligheten framåt. Visst finns det teknik som ställer till med både skada och miljöförstöring, men tekniken har inte bara höjt medellivslängden, ökat folkhälsan och gjort vardagen säkrare, den har också avlastat mänskligheten från många farliga och meningslösa arbetsuppgifter och frigjort tiden för kreativitet, utveckling och kommunikation. Jag anser att teknik rätt använd och med rätt vision är det som kommer att lösa både hunger, fattigdom och orättvisor på lite längre sikt.

Bakgrund

Civilingenjör i datalogi från KTH. Arbetade tidigare på Springtime som konceptutvecklare och projektledare.

Specialistkompetens

Node.js, .NET, plattformsarkitektur, integrationer, Kubernetes, machine learning